Tereza Lišková a Monika Stefanowska

ŽÍZEŇ PO MALBĚ

7. 3. – 31. 5. 2020

První vernisáží v roce 2020 zahajujeme výstavu dvou mladých malířek. Seznámily se před pár lety, když byla Tereza Lišková na stáži na vratislavské akademii. Obě autorky spojuje obliba známého nizozemského malíře Vincenta van Gogha. To se odráží také v jejich způsobu nakládání s barvou: velké nánosy barev, expresivní zpracování, gestická malba a výrazná barevnost. Zatímco však záběr Liškové se rozprostírá od figury a předmětnosti přes stylizovanou strukturální malbu až po experimentální abstraktní tvorbu, Stefanowska se soustřeďuje na abstraktní niterné obrazy. Na výstavě se prezentují výběrem z děl, která byla součástí jejich diplomových prací, a doplnily jej o novější malby.

Tereza Lišková

*1992 v Písku

Žije a pracuje v Horních Kněžekladech a Plzni. V roce 2018 dokončila*1992) Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, ateliér Aleše Ogouna. Věnuje se olejomalbě a akrylu, velmi ráda experimentuje s různými materiály, např. kobercem, kartonem, polystyrenem. Zabývá se také klasickou malbou, zejména v plenéru, kdy obchází svoji rodnou obec hledajíce vhodná zákoutí. Experimentálnější polohu zastupují práce ze série Boty a drobné obrázky ze života van Gogha Vincentovo ucho (v roce 2019 prezentovala na Artmostu) včetně na ně navazující reliéfní práce či objekty. Pracuje zde s materiálem polystyrenu, který leptá nebo vyrývá a dále barevně zpracovává.

Monika Stefanowska

*1992 v Dolním Břehu, Polsko

Žije a pracuje v polské Vratislavi. Ve stejném městě absolvovala studium na Akademii umění a designu Eugeniusze Gepperta (2019). Její tvorbu od samotných počátků charakterizuje výrazná exprese. Ta se u raných figurálních prací projevuje silnými černými obrysy postav s tragickými výrazy. Nakonec se autorka ustálila ve velkoformátové abstrakci, kde jí gestické linky, rýhy, otisky na strukturálním podkladu zůstaly vlastní. Štětec velmi často odkládá a pracuje přímo s prsty, popř. s rydlem, kterým prorývá zaschlé vrstvy obrazu. U její práce vidíme jasné konotace se strukturální abstrakcí, u nás známé pod názvem informel. Klíčovým slovem je pro ni kreativní destrukce.

DOPROVODNÝ PROGRAM

v pátky 15., 22., 29. května výtvarná kuchyňka ( 13-17 h)

středa 27. května ZOOM v 16 h-komentovaná prohlídka výstavy Žízeň po malbě

 

Městská galerie Týn nad Vltavou/galerie@kultura.tnv.cz/tel. 385 772 219/otevřeno: út – ne 13 – 17 h

Galerii provozuje Městské centrum kultury a vzdělávání