Experiment / SUPŠ Sv. Anežky České Český Krumlov

otevřeme, až bude dovoleno

Prezentace vybraných prací studentů umělecko-průmyslové školy.

Kurátor výstavy: Jan Mahr

Video: Veronika Koubová