12. května – 3. června 2018

Kurátor: Jiří Ptáček

Foto: Jan Mahr