Milan Bauer, host Karel Kliment, Poezie techniky

Šárka Zadáková Růžičková, Z kamínku drahokam

SUPŠ Bechyně

Karel Řepa, Sekvence horizontu

EXPO TÝN 2023

Jaroslava Lázníčková Velebová