Městská galerie v Týně nad Vltavou prezentuje současné volné i užité umění formou krátkodobých výstav. Specifikem naší galerie je zaměření na umělecké disciplíny související se světem knihy nebo textu: ilustrace, grafický design, kaligrafie, komiks, kresba, volná grafika, autorská kniha, typografie, konceptuálně laděné umění, objektové umění – ve smyslu kniha/papír jako objekt. Touto koncepcí navazujeme na lokální tradici knižní tvorby, ztělesněnou v díle uměleckého knihvazače Ladislava Hodného staršího, celoživotně spjatého s Týnem nad Vltavou. Dramaturgii výstav čas od času oživí malířská nebo fotografická výstava. Kurátorkou je vizuální umělkyně Petra Svoboda Herotová.