3. září – 29. října 2017

Kurátorská spolupráce: Jiří Ptáček, Petra Ptáčková Osovská

Foto: Jan Mahr