Experiment, SUPŠ Sv. Anežky České Český Krumlov 

17. května – 6. června 2021

Kurátor, foto: Jan Mahr