Marie Hanušová
(1942-2023)

V prvním prosincovém víkendu obleťela mediální i umělecký svět smutná zpráva o úmrtí Marie Hanušové. Zemřela
v pátek 1. prosince ve věku 81 let, které oslavila před pouhými pár dny. Následující řádky tedy věnujeme vzpomínce na tuto osobnost, která dvě desítky let velkým dílem ovlivňovala kulturní dění v našem městě.

Narodila se v roce 1942 v Praze. Mezi lety 1969 a 1971 absolvovala konzervatoř výtvarných umění. V té době již také pracovala, a to jako sekretářka Českého fondu výtvarných umění, od roku 1970 na úseku evidence výtvarných umělců, stipendií, soutěží apod. ve Svazu českých výtvarných umělců. Na začátku devadesátých let, kdy pracovala krátce pro Unii výtvarných umělců a Jednotu umělců výtvarných, se její život začal ubírat jiným směrem. Radikální změnou bylo její přestěhování do Týna nad Vltavou v roce 1993, což se ukázalo být velkým přínosem pro naše město. Hned ve stejném roce otevřela soukromou galerii Art Club v Brašovské uličce, čímž nastoupila svojí životní dráhu galeristky. Od roku 1996 vedla Městskou galerii Art Club. Tu vedla téměř dvacet let, přičemž zažila její přestěhování do domu č. 37, a logicky také přejmenování na Městskou galerii U zlatého slunce (2007). Během své činnosti využívala svých pracovních kontaktů a přátelských vztahů s umělci, které nabyla v Praze. Díky tomu se do Týna nad Vltavou sjížděli významné osobnosti uměleckého světa, zejména na Vltavotýnské výtvarné dvorky, které se konaly každé léto. Vedle kurátorské činnosti v Týně zahájila v roce 2000 spolupráci s galerií Knížecí dvůr v Hluboké nad Vltavou. Pro tuto galerii aktivně pracovala až do nejzazší doby, kdy jí to její zdravotní stav dovoloval.

Neměla vlastní rodinu, a tak veškeré své úsilí, péči a energii věnovala svojí milované práci. Její rodinou byla komunita lidí a umělců shromážděných kolem galerie. Určitě i oni společně s námi na ni nyní vzpomínají.

Paní Hanušová, odpočívejte v pokoji.

Foto: Nika Brunová, 2017