Milan Bauer, host Karel Kliment, Poezie techniky

Šárka Zadáková Růžičková, Z kamínku drahokam

SUPŠ Bechyně

Karel Řepa, Sekvence horizontu

EXPO TÝN 2023

ZUŠ Bechyně 70

Vzpomínka na Marii Hanušovou

Eva Volfová, Nepřetrhnout nit

Marie Blabolilová, Odložená výstava

Antonín Kanta, Rytmus a řád