4. listopadu – 10. prosince 2017

Foto: Bohuslava Maříková