Výstava zahraničních studujících na UMPRUM v Praze
9, března až 12. května 2024
vernisáž v pátek 8. března od 18 h

O výstavě:
Při prvotním bádání o městě Týn nad Vltavou zaujalo kurátorský tým několik aspektů, a ty pak směrovaly jejich přemýšlení. Jedním z nich byl „oheň“, který je v historii Týna neustále přítomen, ať už ve formě ničivých požárů, které zachvátily a poškodily místní budovy i městskou infra-strukturu, nebo v podobě stálého „zážehu“ v blízkých temelínských reaktorech, jež jsou latentním nebezpečím
a obyvatelé města žijí s vědomím jeho blízkosti. Dalším aspektem bylo kromě zájmu o oheň také vědomí, že nikdo ze zahraničních vystavujících město Týn dříve neznal. To vedlo tým kurátorů k připojení konceptu „pohledu zblízka a zda-leka“ od Aloise Reigla. Riegl pojímá „blízký pohled“ jako taktilní a rovinné vnímání, jež nedokáže postihnout kontext nebo s ním interagovat, ale umožní nám pohled na věci
v detailu. „Optický“ pohled zdálky naopak podle Reigla zohledňuje objem a kontext v nejširším kontextu a umožnuje hledat paralely či vzájemné vztahy až do momentu, kdy se setkáváme s neznámem.1

Dvě varianty pojetí „ohně“ v kombinaci s Reiglovým přístupem ke „vzdálenému“ vnímání sloužily zahraničním studujícím magisterského programu na UMPRUM jako přesvědčivé východisko k vytvoření vlastních děl pro specifický kontext zdejší výstavy.

1 Hans Sedlmayr Art in Crisis: The Lost Center,” H. Regnery Company, 1958

Kurátorský tým:
Christopher Batuzich, Elena Ciolino, Julia Prochnik,
Lisa Philippon, Liuba Plavska, Peng Hsiung Hsu,
Valenka Jaramillo

Produkce:
Conrad Eric Armstrong, Hana Smělá,
Petra Herotová, Martina Adler

Grafický design:
Jessica Ledoux, Lisa Philippon

Vystavující:
Daniil Tsvetkov, PoL Manterani, Tina Khuntsaria,
Iines Kaipanen, Valeriia Nesteruk, Ho-Pui Prescott Law, Valenka Rosario Jaramillo Redhead, Tzu-Chi Su,
Zeynep Çamli, Anna Lorenz, James Hong,
Peng-Hsiung Hsu, Christoper Batuzich,
Reyhaneh Rajabi, Julia Prochnik, Elena Ciolino,
Magdalena Zalewa, Jianquan Li, Shira Roth,
Marie Bally, Viktoriia Naumuk, Olha Lysa,
Man Nga Lok Esther